Gdzie się zgłosić po odnalezieniu psa

Jeśli znajdziemy psa, o którym wiemy, że nie jest bezpański, powinniśmy oczywiście pomóc mu odnaleźć drogę do domu. Zwierzę nieprzyzwyczajone do warunków panujących na ulicy łatwo wpada w panikę, co może być niebezpieczne zarówno dla niego, jak i ludzi. Gdzie jednak możemy szukać pomocy w takiej sytuacji i co powinniśmy zrobić?

W odławianiu często pomaga policja lub straż miejska. Jeśli samodzielnie możemy zwabić zwierzę i chcemy się nim zająć, również należy poinformować te instytucje o takiej sytuacji, by podać nasze dane i umożliwić właścicielowi odnalezienie nas. Jest to też nasz prawny obowiązek - jeśli tego nie zrobimy, zgodnie z art. 125 Kodeksu wykroczeń możemy zostać ukarani grzywną do 500 zł lub naganą.

Dodatkowo, jeśli mamy podejrzenie, że zwierzę było bite, stosowano na nim przemoc lub zostało porzucone, również powinniśmy zgłosić ten fakt policji. Jako świadkowie wyrzucenia psa z samochodu spróbujmy zapamiętać jego model, kolor i - jeśli to możliwe - numer rejestracji.

Podobne zgłoszenie należy poczynić w urzędzie gminy, miasta lub w starostwie zajmującym się obszarem, na którym znaleźliśmy czworonoga. To właśnie te instytucje odpowiadają za zapewnienie opieki psu lub udzielenie nam na nią pozwolenia. Również ułatwi to znalezienie prawowitego właściciela, ale też zabezpieczy nas na wypadek, gdyby ten postanowił oskarżyć nas o kradzież. Niektórzy urzędnicy tych organów odmawiają pomocy. Powinniśmy wtedy poprosić o nią pisemnie, a jeżeli i to się nie sprawdzi - złożyć skargę u starosty.

Wsparcia udzielić nam może też schronisko, zarówno zapewniając miejsce dla naszej znajdy, jak i zapisując dane kontaktowe w przypadku, gdy to my chcemy się nią zająć na czas poszukiwań właściciela. To właśnie do schroniska przeważnie dzwoni się najszybciej, gdy zauważy się zniknięcie psa. Dodatkowo, większość schronisk pomoże nam sprawdzić, czy czworonóg posiada wszczepiony czip, a jeśli tak – umożliwi jego odczytanie. Czasami jest to jedyny sposób znalezienia opiekuna.

Jeśli nie możemy zaopiekować się zwierzęciem, a warunki oferowane przez schronisko wydają nam się nieodpowiednie, warto skontaktować się też z fundacjami zajmującymi się zwierzętami. Być może pomogą one szukać opiekuna lub zaoferują dom tymczasowy.